การต่อสู้

ระบบการต่อสู้เป็นแบบทั้งสองกองทัพเดินเข้าประทะกัน ฝ่ายใดหมดก่อนจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ สามารถเลือกควบคุมเองหรือต่อสู้แบบอัตโนมัติก็ได้

1. จำนวนรอบการต่อสู้
2. เร่งความเร็ว : ความเร็วในการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นเท่าตัว
3. ขุนพลทัพเสริม : สามารถออกมาสู้แทนตำแหน่งขุนพลทัพหลักที่ตายไปได้
4. ขุนพลทัพหลัก : ขุนพลที่เข้าต่อสู้
5. ระบบอัตโนมัติ : ขุนพลจะใช้ทักษะอัตโนมัติ