วิธีการใส่ Serial Code

1. เลือกคำสั่ง "ลงชื่อ" บนหน้าจอเกม

2. เลือกคำสั่ง "โค้ดแลกเปลี่ยน" ด้านบน

3. กรอก Serial Code ลงในช่องให้ถูกต้องครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม ยืนยัน